Dani Wolters

Dani Wolters

Dani gaat graag het gesprek aan met zorgprofessionals

Dani heeft altijd al een grote affiniteit met de zorg gehad. Tijdens haar master ‘Nutrition and Health’ leerde ze, naast alles over voeding, ook veel over de huidige ontwikkelingen en (bijbehorende) uitdagingen op het gebied van de zorg. Dit trok haar aandacht en ze wist dan ook: hier wil ik verder in groeien.

De onmisbare koppeling tussen zorg en ICT

Bij haar eindstage kwam Dani voor het eerst in de praktijk in aanraking met het gebruik van ICT in de gezondheidssector; ze hield zich bezig met het inrichten van een app voor een digitale interventie om zo een gezondere leefstijl van bepaalde bevolkingsgroepen te stimuleren. Bij Visiar Healthcare wil ze nog een stapje verder duiken in de wereld van technologie en zorgprocessen, maar behoudt ze ondertussen ook het directe contact met mensen, iets wat ze graag blijft doen. ‘Ik merk dat ik het leuk vind om een adviserende rol in te nemen en zorgverleners te begeleiden in het EPD. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om goed naar ze te luisteren. Uiteindelijk zijn zij diegene die het EPD in de praktijk het meest gaan gebruiken.’

Één doel voor ogen

Werken in een team is iets wat Dani maar al te graag doet. ‘Bij Visiar HealthCare heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen: het optimaliseren van de zorgsystemen. Dat is ontzettend fijn samenwerken, je merkt dat iedereen stappen wilt maken voor het bedrijf. En als je even twijfelt over iets, kan je zo bij iedereen terecht.’

Creativiteit wordt gestimuleerd

Nieuwe ideeën zijn bij Visiar HealthCare altijd welkom en kunnen van alles zijn. Er wordt dan ook tijd uitgetrokken om deze ideeën met elkaar te delen. ‘Het is leuk dat het bedrijf hier de ruimte voor geeft, we leren allemaal van elkaar en ik ben ervan overtuigd dat dit tot hele mooie resultaten kan leiden. Meestal doen we dit op vrijdag, dan is vaak iedereen op kantoor en sluiten we daarna gezellig de week af met een borreltje.’